1. Sākums
  2. Izglītība
  3. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra turpina vebināru sēriju “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra turpina vebināru sēriju “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jūnijā turpina vebināru ciklu “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”. Septiņi tiešsaistes semināri radīti ar mērķi dalīties pieredzē par darba ar jaunatni aktualitātēm un pieredzes stāstiem. Tie ir paredzēti jaunatnes darbiniekiem un visiem tiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem.

 

9. jūnijā plkst. 10:00 notiks vebinārs “Pašvaldību pieredze mobilajā darbā ar jaunatni”, kurā jaunatnes lietu speciālisti stāstīs par mobilā darba specifiku Latvijā un informēs par aktuālo situāciju mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidi Latvijas novados, kur patlaban nav vai ir ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem. Ar labās prakses piemēriem dalīsies Kuldīgas novada jaunatnes lietu speciāliste Ieva Kaltniece un biedrības “Piedzīvojumu garāža” vadītāja Baiba Zalcmane. Dalībai tiešsaistes seminārā nepieciešams reģistrēties platformā Zoom.

 

Savukārt 18. jūnijā plkst. 13.00 interesenti aicināti pievienoties vebināram “Kā degt par to, ko dari, bet neizdegt!”. Tiešsaistes seminārā tiks runāts par to, kā rūpēties un stiprināt savu emocionālo noturību mainīgajā un izaicinājumiem bagātajā darbā ar jaunatni. Dalībnieki varēs uzzināt, kā atpazīt pirmās izdegšanas pazīmes, pasargāt sevi no izdegšanas, vai palīdzēt no tās atgūties. Ieteikumos dalīsies psiholoģe un neformālās izglītības mācību vadītāja Natalja Gudakovska, kā arī “Europe Goes Local” pilotprojekta “Supervīziju nodrošināšana jaunatnes darbiniekiem” dalībniece, Raunas Jauniešu centra vadītāja Justīne Buliņa. Dalībai seminārā var reģistrēties platformā Zoom.

 

Vebināru sērija tapusi “Jaunatnes politikas valsts programmas” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, aptaujājot jaunatnes jomā iesaistītos un lūdzot dalīties ar aktualitātēm, izaicinājumiem un vajadzībām darbā ar jaunatni, laikā, kad darbs notiek attālināti. Semināri būs saistoši jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem pašvaldībās, tiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un citiem interesentiem.

 
Ar visiem līdz šim notikušajiem vebināriem interesenti ir aicināti iepazīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras YouTube kanālā:  

 

“Digitālais darbs ar jaunatni: šodiena ar skatu nākotnē”

 

Jaunatnes jomā aktīvu organizāciju pieredze jauniešu sasniegšanā digitālajā pasaulē un ieteikumi digitālā darba ar jaunatni attīstībai ilgtermiņā. Vebinārā piedalās biedrības “Young Folks LV” projektu koordinatore Solveiga Sama, biedrības “Creative minds for Culture” projektu vadītāja Linda Kalniņa-Roderte, Ventspils Jauniešu mājas vadītājs Kristians Jacevičs, Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” projektu vadītāja Lelde Vilka.

 

 

“Pieredzes stāsti digitālajā darbā ar jaunatni”

 

Četri jaunatnes darbinieku pieredzes stāsti digitālajā darbā ar jaunatni. Pieredzē dalās Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Laura Lazdāne, biedrības “Young Folks LV” jauniešu komandas līdere Viktorija Tkačenko, Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” vadītāja Ieva Ozoliņa, biedrības “Attīstības platforma YOU+” vadītājs Andris Kāposts.

 

“Aptauju veidošana jauniešiem”

 

Kā izmantot aptaujas jauniešu interešu un aktuālo vajadzību noskaidrošanā, kā arī pašvaldību stratēģiju jaunatnes jomā izstrādes procesā. Kādus digitālos rīkus izvēlēties un kādus aptaujas anketu veidošanas nosacījumus jāievēro, aptaujājot jauniešus. Pieredzē dalās Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe.


“Psiholoģiskā atbalsta sniegšana jauniešiem”

 

Ar kādām problēmām jaunieši vēršas pēc palīdzības krīzes centrā, un ieteikumiem psiholoģiskā atbalsta sniegšanā jauniešiem, kā arī noderīgiem kontaktiem, kur vērsties pēc palīdzības dalās krīzes centra “Skalbes” klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite Inese Lapsiņa.

 

“Rīgas pašvaldības pieredze ielu darbā ar jaunatni”

 

Aizvadīto 3 gadu laikā, Rīgas pilsētas pašvaldība strādājusi pie tā, lai vairāk iepazītu un iekļautu ielu darbu ar jaunatni kā daļu no atbalsta jauniešiem Rīgas pašvaldībā. Par to, kāda ir līdzšinējā pieredze un skats uz nākotni, stāsta sociālā darba speciāliste, biedrības ‘”Resiliences centrs” jaunatnes projektu un programmu vadītāja Aiga Romāne Meiere un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

 

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

  1. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – http://www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.


Par “Jaunatnes politikas valsts programmu”

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma ir apstiprināta 2020. gada 22. janvārī. Tās mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību. Valsts programmas prioritātes ir veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, t.sk., stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu vietējā līmenī; stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi un veidus, lai, izmantojot piemērotas pieejas un metodes, izveidotu kontaktu un iesaistītu jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs; sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē; veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam noteikto. Valsts programmas 2020. gada kopējais valsts budžeta finansējums ir EUR 517 652,00.Plašāka informācija

Laura Bringina
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
laura.bringina@jaunatne.gov.lv

Tālr.nr. 67356251

 

 

Citi jaunumi Attīstība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs