1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” – radi svētku noskaņu novadā
Konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” – radi svētku noskaņu novadā

Krimuldas novada pašvaldība turpina iesākto tradīciju un aicina iedzīvotājus un novada uzņēmējus radīt Ziemassvētku sajūtu novadā, piedaloties konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.

Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu Krimuldas novada teritorijā esošu privātmāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un uzņēmumu ēku logu, fasādes, priekšlaukumu (ārtelpas) un publiskās piekļuves iekštelpu noformējumu.

Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt no 2020. gada 1. decembrim līdz 14. decembrim (ieskaitot) šī objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona.

Dalībai konkursā tiek iesniegts pieteikums (atbilstoši Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikumā noteiktajai Pieteikuma formai), kuram ir pievienots kvalitatīvs Ziemassvētku noformējuma fotoattēls.

Pieteikuma formu un informāciju par konkursa norisi un vērtēšanas kārtību, kritērijiem un rezultātiem skatīt  – Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” Nolikums.

Pieteikumu iesniedz:

  • elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: dome@krimulda.lv; attistiba@krimulda.lv;
  • atstājot pieteikumu izvietotajā pastkastītē pie Krimuldas novada domes, Parka ielā 1, Raganā vai pie Administrācijas ēkas Lēdurgā, Em. Melngaiļa ielā 2.

Konkursam pieteiktos objektus vērtē ar Krimuldas novada domes lēmumu izveidota Konkursa žūrijas komisija 5 (piecu) locekļu sastāvā.

Iedzīvotāji par sev tīkamāko objektu varēs nobalsot Krimuldas novada pašvaldības interneta vietnē: www.krimulda.lv (1 balss – 1 punkts). Konkursa laikā varēs balsot tikai vienu reizi izvēloties no visiem pieteiktajiem objektiem vienu. Apbalvojumu “Simpātiju balva” saņems objekts, par kuru ir nobalsojuši visvairāk iedzīvotāji.

Konkursam pieteikto objektu vērtēšana un iedzīvotāju balsojums notiek no kalendārā gada 18. decembra līdz 22. decembrim plkst. 12.00, iedalot objektu vērtēšanu trīs kategorijās:

  • Privātmāju noformējums;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;
  • Uzņēmumu ēku noformējums.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti un sumināti:

Informācija par konkursu (t.sk. nolikums, pieteikuma veidlapa) un konkursa rezultātiem (pēc kalendārā gada 29. decembra) tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv un Krimuldas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas novada Vēstis”.

 

Lai mums kopīgi izdodas skaists un mierpilns svētku laiks!

 

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada domes

Attīstības nodaļa, tālr. +371 25549748.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs