1. Sākums
  2. Kontaktinformācija
Kontaktinformācija

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 8.30-12.00; 13.30-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00; 13.30-18.00

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
Otrdiena:
8.30-12.00; 12.30-17.00
Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-15.00

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Klientu konsultante Ineta Meistere

+371 66954866

krimulda@pakalpojumucentri.lv

Kases darba laiks

Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00

Lietvedības nodaļa

Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere

+371 67978521; +371 27744015

laima.kestere@krimulda.lv

Lietvede Aīda Bērziņa

+371 67976868; +371 26515508

aida.berzina@krimulda.lv

Lietvede – sekretāre Karlīna Šmite (Prombūtnē)

+371 67976868; +371 25549749

karlina.smite@krimulda.lv

Finanšu nodaļa

Finanšu nodaļas vadītāja Agrita Meistere

+371 27744017

agrita.meistere@krimulda.lv

Vecākā grāmatvede Pārsla Siliņa

+371 67976856

parsla.silina@krimulda.lv

Grāmatvede Monika Munda

+371 67976856

monika.munda@krimulda.lv

Grāmatvede Gunta Lipiņa

+371 67976867

gunta.lipina@krimulda.lv

Algu grāmatvede Indra Apine

+371 67976856; +371 27757141

indra.apine@krimulda.lv

Nodokļu administratore Maija Indriča

+371 67976861; +371 27737305

maija.indrica@krimulda.lv

Grāmatvede–kasiere Agnese Briška (Prombūtnē)

+371 67976860

agnese.briska@krimulda.lv

Grāmatvede-kasiere Rasa Skrivļa

+371 67976860

rasa.skrivla@krimulda.lv 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldības informatīvā izdevuma “Krimuldas Novada Vēstis” redaktore

Ināra Miškina

+371 27744033;

krimuldasvestis@krimulda.lv

Sporta darba organizators Ziedonis Skrivļa +371 24338534; +371 26589854

ziedonis.skrivla@krimulda.lv

Juridiskā nodaļa

Juridiskās nodaļas vadītāja

Daiga Gailīte

(Prombūtnē)

+371 25549746;

daiga.gailite@krimulda.lv

Jurista palīdze Baiba Vītiņa

+371 27757143;

baiba.vitina@krimulda.lv 

Jurists Baiba Jēkabsone

+371 25549746;

baiba.jekabsone@krimulda.lv

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļas vadītāja  

+371 25549748;

Komunikācijas projektu vadītāja Madara Liepiņa

+371 25140635;

madara.liepina@krimulda.lv

Projektu vadītāja Linda Bernarde

+371 25549745;

linda.bernarde@krimulda.lv

Lauksaimniecības konsultante Ināra Krasovska 

+371 67976863; +371 27744016

inara.krasovska@krimulda.lv

Lēdurgas Dendroparks

Vadītājs Sarmīte Kauliņa

+371 25549747

sarmite.kaulina@krimulda.lv

info@ledurgasdendroparks.lv

Būvvalde

Vadītāja, galvenā arhitekte Māra Steķe

+371 67976859; +371 27737304;

mara.steke@krimulda.lv

buvvalde@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Būvinspektors Andris Lauskis 

+371 67976859; +371 29410135

andris.lauskis@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Teritorijas plānotāja Ilze Urtāne +371 25140631

ilze.urtane@krimulda.lv  

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

Lietvede-sekretāre -arhivāre Kristīne Briška

+371 67976859

kristine.briska@krimulda.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Olita Liekniņa +371 67976857; +371 27737307

olita.lieknina@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ilze Pētersone

+371 64023083; +371 27323805

ilze.petersone@krimulda.lv

Bāriņtiesas locekle Ija Kivlina

+371 67976857; +371 20178638

ija.kivlina@krimulda.lv

Bāriņtiesas locekle

Inese Grinberga  
Bāriņtiesas locekle Maruta Grīnberga  

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja Aija Zvidriņa

+371 64064468; +371 29252960

dzimtsaraksti@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Vadītājas vietniece Laima Kestere

+371 67978521; +371 27744015

laima.kestre@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Sociālais dienests

Vadītāja Ginta Diļevka

+371 27737306

ginta.dilevka@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Dienesta vadītājas vietniece Daina Trumpekoja

+371 25140632

daina.trumpekoja@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Sociālais darbinieks sociālo pakalpojumu jomā pilngadīgām personām  

 

Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jomā Asistenta pakalpojuma organizētājs Jekaterina Kaspiroviča

+371 27737306; +371 67976870

kate.kaspirovica@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (Lēdurgas pagastā)    
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Inese Ince-Gavare

+371 22017901

inese.ince-gavare@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām Sandra Pikšēna

+371 27787748; +371 640230841

sandra.piksena@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Psiholoģe Antra Logina

+371 27787748; +371 27737306

antra.logina@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. 

Pirmsskolas izglītības iestādes

PII “Krimulda” vadītāja Solvita Dreimane

+371 27744029

pii.krimulda@krimulda.lv

PII “Ezerciems” vadītāja Santa Gerega

+371 25133952

pii.ezerciems@krimulda.lv

Garlība Merķeļa pamatskolas PI grupa vadītāja Maija Kalniņa

+371 27744020; +371 28754250

maija.kalnina@krimulda.lv

Bibliotēkas

Atmodas bibliotēka – vadītāja Anita Ceble

+371 26451919

atmodas.biblioteka@krimulda.lv

Inciema bibliotēka – vadītāja Sarma Jurgelāne

+371 67957719

inciema.biblioteka@krimulda.lv

Krimuldas bibliotēka – vadītāja Rita Rudzīte

+371 67976872

krimuldas.biblioteka@krimulda.lv

Lēdurgas bibliotēka – vadītāja Konstantīna Jēkabsone

+371 64023085

ledurgas.biblioteka@krimulda.lv

Turaidas bibliotēka – vadītāja Vija Rūkle

+371 67974627

turaidas.biblioteka@krimulda.lv

Krimuldas Tautas nams

Vadītāja Līvija Ustupa

+371 27737303

livija.ustupa@krimulda.lv

Lēdurgas kultūras nams

Vadītāja  

+371 64023086; +371 27744030

Sporta un atpūtas centrs “Namiņš”

Vadītājs Jānis Upītis

+371 28763844

Veco ļaužu mītne “Pēterupe”

Vadītāja Gunta Batarevska

+371 64064437, +371 26436847

peterupe@krimulda.lv

SIA “Krimuldas doktorāts”

Krimuldas doktorāts  

+371 67978268

kdoktorats@inbox.lv

Ģimenes ārste Ausma Puķīte

+371 26408412

Ģimenes ārste Ilze Pētersone

+371 29473979

SIA “Entalpija-2”

Vadītājs Gatis Suķis

+371 25546113; +371 67978442; +371 25156568

entalpija@krimulda.lv

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs