1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Krimuldas novada Bāriņtiesa atgādina
Krimuldas novada Bāriņtiesa atgādina

Krimuldas novada bāriņtiesa atgādina, ka saskaņā ar Civillikuma 177.pantā noteikto līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un trešās personas apdraudējuma novēršanu.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestajā daļā  noteikto vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Pamatojoties uz minēto, secināms, ka bērns nav atstājams bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr viņš nav sasniedzis septiņu gadu vecumu. Savukārt gadījumos, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, atbilstoši Civillikuma 177. pantā noteiktajam bērna vecāku pienākums ir katrā situācijā individuāli izvērtēt, vai septiņus gadus veca bērna atstāšana bez uzraudzības neradīs draudus bērna drošībai.

Vēršam uzmanību uz to, ka bērnam būtu jāzina, kā sazināties ar saviem tuviniekiem un citām uzticamām personām, kā izsaukt palīdzību ārkārtas gadījumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Olita Liekniņa

Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Tālr. 67976857, mob. tālr. 27737307

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs