1. Sākums
  2. Citi īstenotie projekti
  3. Krimuldas novada dome atbalstījusi sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju pieteikumus aktivitātēm 2020. gadā
Krimuldas novada dome atbalstījusi sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju pieteikumus aktivitātēm 2020. gadā

 2020. gadā īstenoti seši dažādu aktivitāšu  projekti. Atbalsta saņemšanas jomas organizāciju un iedzīvotāju aktivitātēm ir veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra un māksla.

Realizētie projekti novadā:

  • ‘”6. Līnijdejotāju sadejošanās Inciema estrādē un Krimuldas tautas namā 2020. gadā” Organizē Līnijdejotāju grupa “Draiskās Raganiņas”. Projektā sadejojās 220 dejotāji no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem;
  • Lēdurgas Lietišķo sieviešu kluba „Pīlādzīts” organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Ziemeļvidzemi, lai iepazītu maizes cepšanas tradīcijas, sabiedrisko un lauku uzņēmējdarbības aktivitāšu pieredzes apmaiņas ietvaros;
  • Projekts “Aprīkojuma iegāde dalībai novada pasākumos” īsteno Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs „Pīlādzīts”. Iegādāts aprīkojums, lai varētu ērtāk un kvalitatīvāk piedalīties novada pasākumos, tai skaitā gadatirgos, E. Melngaiļa ielas svētku tirdziņos u.c.; 
  • Biedrība “Kultūras klubs BALTAIS SAPNIS” projekts deva Krimuldas novada iedzīvotājiem piedzīvot silti emocionālus piedzīvojumus kultūras pasaulē – Ārijas Elksnes dzeju poētiskā kafejnīcā;
  • Vasaras nometne “Muzicēsim kopā”, organizēja Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība. Nometnes ietvaros Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestris iestudēja jaunu koncertprogrammu;
  • Biedrība „Kultūra.Vide.Sabiedrība” uzsākusi ES projekta “Jaunas prasmes dod jaunas iespējas” ieviešanu. Projekta mērķis ir aktivizēt, iedrošināt vietējo sabiedrību jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. 2020. gadā organizētas mūžizglītības nodarbības dažādos novada ciematos: gleznošana, izšūšana ar datorizētām šujmašīnām, adīšana ar datorizētām adāmmašīnām, dažādi rokdarbi – sveču liešana, pērļošana, enakaustika, nūjošanas nodarbības u.c..

Realizēto projektu kopējā summa 21 322 EUR.

Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums projektiem 8 087 EUR apmērā.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētiem biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas aktivitāšu un pasākumu īstenošanas izdevumiem vai atbalsta pretendenta (fiziskas personas vai sabiedriskas organizācijas) ES un citu fondu finansēto projektu aktivitātēm, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem. Pamatojoties un Krimuldas novada pašvaldības “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)” (Apstiprināti ar Krimuldas novada domes 30.06.2014.sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 20.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.)).

 

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa

Inga Ķerzuma

Tālrunis uzziņām: 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs