1. Sākums
 2. Paziņojumi
 3. Krimuldas novada pašvaldības paveiktais 2020. gadā
Krimuldas novada pašvaldības paveiktais 2020. gadā

Krimuldas novada pašvaldība apkopojusi 2020. gada paveiktos darbus Krimuldas novada ciemos – Inciemā, Raganā, Lēdurgā, Turaidā, Sunīšos un Lodē.

Paralēli uzskaitītajiem darbiem tiek realizēti vairāki projekti – līdzfinansēti novada biedrību organizēti pasākumi, piemēram, biedrības “Kultūra. Vide. Sabiedrība” projekts “Jaunas prasmes dod jaunas iespējas. Konkursā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanu līdzfinansēti desmit projekti Krimuldas novada teritorijā. Lēdurgas Dendropaks šajā gadā turpina dalību projektā “Dārza Pērles”, kā arī piedalās starptautiskā projektā “Maršruti pāri robežām”. Šogad pirmo gadu norisinājās konkurss sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību “Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja”. Krimuldas novada iedzīvotājiem tiek piedāvātā iespēja iegūt Siguldas ID kartes, saņemot vairāk kā 150 uzņēmēju piedāvātās atlaides un Krimulda novada pašvaldības piedāvātās priekšrocības novada iedzīvotājiem. 

Inciems

 • Uzstādīta zibensaizsardzības sistēma un atjaunota lietus kanalizācijas sistēma PII “Ezerciems”;
 • Atjaunots bērnu rotaļu laukums Inciemā;
 • Atjaunotas gājēju ietves Inciemā (pie Inciema torņa un estrādes parkā) – 789 m garumā atjaunots betona plākšņu segums, 154 m garumā izveidoti celiņi ar Versaļas segumu;
 • Uzstādīts ielu apgaismojums Turaidas ielā 12, Straupes ielā un Inciema estrādes parkā (20 apgaismes objekti);
 • Uzstādīta videonovērošana Inciema estrādes teritorijā;
 • Uzsākts darbs pie Anšlava Eglīša vēsturiskās ekspozīcijas izveides Inciema torņa ēkā;
 • Sakārtota Turaidas veselības punkta apkures sistēma;
 • Inciema estrādes parkā veikta zālāja frēzēšana un atjaunošana un koku vainagu sakopšana;
 • Inciema bibliotēkā pārvilktas ūdenscaurules.

Ragana

 • Sakārtota lietus novadīšanas sistēma PII “Krimulda”;
 • Uzstādīta autobusa pieturas nojume uz autoceļa P9 Ragana–Limbaži pretī veikalam “ELVI”;
 • Atjaunots koka tiltiņš un soli 1941. gada 4. jūlijā kritušo piemiņas vietā pie autoceļa A3;
 • Izbūvēts stāvlaukums Saules ielā, Raganā blakus Krimuldas doktorātam un Sociālajam dienestam, izveidotas gājēju ietves pie stāvlaukuma un doktorāta;
 • Noslēgts līgumu ar piegādātāju apvienību SIA “Dakstiņa Jumti” un SIA “JB Latvija” par “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimulda novadā” ēkas projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību;
 • Krimuldas vidusskolas stadionā uzsākta velotrases (pumpu trases) būvniecība;
 • Uzsākts darbs pie Krimuldas vidusskolas peldbaseina vannas seguma atjaunošanas;
 • Veikta asfalta seguma uzklāšana posmos, kur tika veikta meliorācijas grāvju atjaunošana;
 • Veikta Krimuldas peldbaseina fasādes siltināšana;
 • Uzsākts darbs pie atpūtas vietas labiekārtošanas pie Laimu dīķa;
 • Atjaunots bērnu rotaļu laukums pie Krimuldas novada domes ēkas;
 • Tirgus ielā uzstādīti divi apgaismes objekti un noņemts ceļa apaugums;
 • Izstrādāts ārējās elektroapgādes būvprojekts Saules ielas, Gavēņu ielas, Ceriņu ielas, Meistaru ielas un Vārpu ielas apgaismes nodrošināšanai;
 • SIA “Krimuldas doktorāts” uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas signalizācija;
 • Skolas ielā uzsākti gājēju celiņa un ielas apgaismojuma remontdarbi, iekļaujot arī celiņa rekonstrukciju no Saules ielas līdz Bērzu ielai un no Bērzu ielas līdz Vidus ielai. Uzstādīti 25 apgaismes objekti;
 • Uzstādīti pazemes atkritumu konteineri Vidus ielā, Bērzu ielā un Ābeļu ielā.

Lēdurga

 • Noslēgusies trešā kārta gājēju ietves izveidē Lēdurgā 881 m garumā ar apgaismes objektiem (trešajā kārtā uzstādīti 12 apgaismes objekti);
 • Izveidoti septiņi informatīvie stendi par Lēdurgas vēsturiskajām ēkām iekļaujot tās jaunā pastaigu maršrutā “Lapu upe Lēdurga”;
 • Atjaunots bērnu rotaļu laukums E. Melngaiļa ielā;
 • Labiekārtota pietura “Krīvi” Lēdurgā;
 • Labiekārtota Lēdurgas kapu kapliča;
 • Veikta Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – futbola laukuma zālāja atjaunošana, uzstādīti āra sporta trenažieri, volejbola un basketbola laukumu labiekārtošana;
 • Lēdurgas Dendroparkā uzstādīti apgaismes objekti, lai varētu paildzināt parka apmeklējumu rudens un ziemas sezonā;
 • Pie Lēdurgas pirmskolas izglītības grupas uzstādīti karogu masti;
 • Uzsākta tehniskā projekta izstrāde Lēdurgas kultūras nama katlu mājas renovācijai.

Sunīši

 • Izstrādāts detālplānojums nekustamam īpašumam Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov. zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183;
 • Uzstādīta autobusa pieturas nojume uz autoceļa A3Valmieras virzienā pie Sunīšu pagrieziena. Pieturvietai uz Sunīšu ciema pieguļošā autoceļa V-92 Sunīši–Viesturi uzstādīti 5 apgaismes objekti;
 • Uzstādīti 12 apgaismes objekti alejā uz Sunīšu centru;
 • Uzstādīti četri apgaismes objekti Sunīšu centrā;
 • Izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta būvniecība Dienas centram.

Turaida

 • Atjaunots rotaļu laukums bērniem;
 • Veikta Turaidas kapu digitalizācija un izstrādāts tehniskais projekts kapu paplašināšanai un ūdens urbuma izveidošanai. Atjaunots kapličas cokuls un veikta piebraucamā ceļa labiekārtošana;
 • Veikts fasādes un jumta remonts Turaidas katlu mājai, nomainīti logi;
 • Piedaloties Krimuldas novada pašvaldībai izstrādāts tehniskais projekts Turaida–Sigulda ceļa posmam.

Lode

 • Izveidots basketbola un volejbola laukums Lodes parkā;
 • Uzsākta Lodes ūdensapgādes un ūdenstorņa iegūšana pašvaldības īpašumā;
 • Veikta Lodes parka labiekārtošana.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis pateicas novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās Krimuldas novada dzīvē gan ar konstruktīvu kritiku, gan ar pārdomātiem priekšlikumiem. Redzam, ka arī šogad mūsu valsts un novads attīstās – arvien sakoptākas paliek mājas un sētas, arī koplietošanas infrastruktūra – ceļi, skolas, parki, kultūras celtnes. Būtiski, ka pašvaldība strādā pie visas novada teritorijas un jomu attīstības – katrā apdzīvotajā vietā, iespēju robežās un sadarbojoties ar vietējo kopienu veikti lielāki vai mazāki darbi, kas uzlabo dzīves vidi.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs