1. Sākums
  2. Īstenotie ES fondu projekti (arhīvs)
  3. “Lauku Attīstības Partnerība” izsludina 9. projekta kārtu uzņēmējdarbības attīstībai
“Lauku Attīstības Partnerība” izsludina 9. projekta kārtu uzņēmējdarbības attīstībai

Biedrība “Lauku Attīstības Partnerība” izsludina devīto projektu iesniegšanas kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” laikā apstiprinātās stratēģijas ieviešanai “Lauku Attīstības Partnerības” darbības teritorijā, tostarp Siguldas novada Allažu, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mores, Siguldas pagastā un Siguldas pilsētā. Kopējās šīs kārtas atbalsta apmērs ir 295 406,28 eiro.

1.1. rīcība – nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības, tai skaitā vides radīšana un labiekārtošana. Atbalsta apmērs: 147 703,14 eiro.

1.2. rīcība – Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, tai skaitā vides radīšana un labiekārtošana. Atbalsta apmērs: 147 703,14 eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā norisināsies no 18. februāra līdz 18. martam.

Viena projekta maksimāli attiecināmas izmaksas 30 000 eiro uzņēmējdarbības projektiem, 20 000 eiro – darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem. Projektu attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte: projektam – 50%, bet kopprojektam – 80%.

Projekti īstenojami “Lauku Attīstības Partnerības” darbības teritorijā – Siguldas novadā un Sējas novadā.

Papildu informācija par projektu iesniegšanu un to vērtēšanas kritērijiem pieejama “Lauku Attīstības Partnerības” tīmekļa vietnē, kā arī Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē. Plašāku informāciju iespējams saņemt pie “Lauku Attīstības Partnerības” administratīvā vadītāja Linarda Ligera, zvanot uz tālruņa numuru 28677152 vai rakstot uz e-pasta adresi Linards@lapo.lv. Siguldas novada pašvaldībā papildinformāciju iespējams saņemt pie Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes lauku attīstības speciālistes Inetas Eriksones, rakstot uz e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 26341991.

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs