1. Sākums
  2. Citi īstenotie projekti
  3. Lēdurgas Dendroparkā realizēts labiekārtošanas projekts
Lēdurgas Dendroparkā realizēts labiekārtošanas projekts

Projekts “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” Lēdurgas Dendroparka labiekārtošana realizēts. Esam gandarīti par iespēju paveikt Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtojuma Tehniskā projekta 1. kārtu.

Saglabājot un palielinot teritorijas ainaviskās vērtības – veikti Koku alejas sakopšanas darbi, labiekārtota un atjaunota gājēju celiņu infrastruktūra.

Projektā veiktie darbi:

  1. Koku sakopšana saglabājot un palielinot teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainaviskās vērtības – Koku alejas sakopšanas darbi. Sakārtota, labiekārtota un atjaunota ceļu/gājēju celiņu infrastruktūra.
  2. Dendroloģisko stādījumu attīstība – jaunu citzemju stādījumu ierīkošana teritorijas reprezentācijas zonā – horoskopu koku apļa ierīkošana. Papildinot apskates objektus, parkā izveidots Horoskopu koku aplis ar jauniem citzemju stādījumiem. Parka viesi var iepazīties ar 22 horoskopu koku aprakstiem un meklēt savam dzimšanas laikam atbilstošo vēstījumu.
  3. Informācijas apkopošana par dabas pieminekļa teritorijā esošajām vērtībām un informatīvo stendu/plāksnīšu, pie stādījumiem izvietotas 200 informatīvās plāksnītes.
  4. Ekspertu darbs dabas pieminekļa teritorijā. Dabas pieminekļa teritorijā strādāja eksperti: Andrejs Svilāns Salaspils botāniskā dārza direktors, Lēdurgas Dendroparka vadītāja Ilze Rubīna apzinot dabas pieminekļa vērtības un SIA “Labie koki” eksperti.
  5. Sabiedrības informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem un dabas pieminekļa vērtībām. Sabiedrības informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem un dabas vērtībām uzņemts TV sižets, publicēts Rīga TV 24:

 

Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas lielākās daļas, kur atrodas galvenie citzemju koku sugu stādījumi, īpašnieks ir Krimuldas novada dome.

 

Aktivitātes īstenotas projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, projekta Reģ. Nr. 1-08/43/2017, līguma Nr. 1-20/28, ietvaros par Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem un ar Krimuldas novada domes līdzfinansējumu. Plānotās attiecināmās izmaksas 66 155,57 EUR.

 

Projektu īstenošanas laiks no 2017. gada 30. marta līdz 2018. gada 29. jūnijam.

 

Krimuldas novada domes

Attīstības nodaļa: tālr. 25549748,

e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Citi jaunumi Citi īstenotie projekti

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs