1. Sākums
  2. Īstenotie ES fondu projekti
  3. Lēdurgas pamatskolas audzēkņi iepazīstas ar profesiju daudzveidību
Lēdurgas pamatskolas audzēkņi iepazīstas ar profesiju daudzveidību

8. novembrī Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 1., 2., 3., 4., un 5. klašu skolēni apmeklēja uzņēmumu SIA “Mazā Brīnumzeme” Siguldā, lai iepazītos ar ceļu satiksmes drošību saistīto profesiju daudzveidību. 

 

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas skolotāji un skolēni piedalās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta darbības laiks 2017. gada 1. janvāris līdz 2020. gada 31. decembrim.

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” , lai nodrošinātu kvalitatīvus karjeras atbalsta pasākumus skolēniem, ieskaitot karjeras informāciju, karjeras izglītību un karjeras konsultācijas. Noslēgts ir sadarbības līgums starp Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai koordinētu šī ESF projekta izmēģinājums skolās Latvijas novados un republikas pilsētās, un G. Merķeļa Lēdurgas pamatskola ir viena no tām.

Šo darbu vada pedagogs karjeras konsultants, kas projekta ietvaros saņēmis papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Ar šo konsultantu ir noslēgts līgums 2017. gada 20. martā. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā karjeras atbalsta konsultante ir Madara Ansone. Ir uzsākts un rit aktīvs darbs projekta realizēšanā.

G. Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 1,2,3,5. klašu skolēni  8.11.2018. apmeklēja SIA “Brīnumzemi” Siguldā . Mācību ekskursija ”Profesiju daudzveidība saistīta ar mūsu drošību”. Iepazinās ar ceļu satiksmes drošību saistīto profesiju daudzveidību – policistu , ugunsdzēsēju, neatliekamo medicīnisko  palīdzību.  Dažādu situāciju izspēle, iejūtoties ar drošību saistīto profesiju lomās. Iepazinās ar to nozīmi, atbildību.  Iepazīstināja skolēnus ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku.

 

Citi jaunumi Izglītība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs