1. Sākums
  2. Īstenotie ES fondu projekti (arhīvs)
  3. Meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekta ieviešana Raganā noslēgusies
Meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekta ieviešana Raganā noslēgusies

2018.gadā jūnijā tika uzsākta un novembrī pabeigta  projekta “Meliorācijas sistēmu Laimas-Entalpija-Loja (USĪK 52141:63) un “Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošana Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads” iesnieguma Nr.17-04-A00403-000184, ieviešana.

Darbi meliorācijas sistēmas atjaunošanai veikti 6,180 km kopgarumā. Veikti darbi: apauguma novākšanai, zemes darbi – grāvju rakšana, grunts izlīdzināšana, sedimentācijas baseinu izbūve, caurteku nojaukšana, pārbūve, pārtīrīšana un nostiprināšana, drenu izteku atjaunošana, gultnes nostiprināšana pret izskalojumiem, virszemes ūdensatvades sistēmas izbūve un objekta labiekārtošana.

Būvniecības laikā izdarītais labvēlīgi ietekmēs nosusināšanas sistēmu, lietus un palu ūdeņu uztveršanu un novadīšanu, neveidojot ūdens uzkrājumus nosusināšanas sistēmā vasaras periodā un nepieļaujot apkārtējās teritorijas applūšanu pavasara palos.

Būvdarbus kvalitatīvi un laikā veica Pilnsabiedrība “VT KUUM”, reģ. nr. 40203070394.

Būvuzraudzību darbiem veica SIA “Cada Vez”, reģ nr. 44103039390 speciāliste Inese Pilābere.

Projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “Myzone”, reģ.nr.40003565484.

Projekts īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek gatavota dokumentācija Lauku atbalsta dienestam attiecināmo izmaksu iegūšanai.

Attiecināmās izmaksas ir EUR 199 051.06. ES finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām – EUR 179 145.95, Krimuldas novada domes līdzfinansējums 10% – EUR 19 905,11.

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa, tālr. 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs