1. Sākums
  2. Īstenotie ES fondu projekti
  3. Meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekts
Meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekts

Jūlija mēnesī tiks uzsākti projekta “Meliorācijas sistēmu Laimas-Entalpija-Loja (USĪK 52141:63) un “Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošana Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads” iesnieguma Nr.17-04-A00403-000184, ieviešanas darbi.

Būvdarbus veiks Pilnsabiedrība “VT KUUM”, reģ. nr. 40203070394. Paredzēti darbi: Meliorācijas sistēmas atjaunošana 6,180 km kopgarumā. Paredzētie pasākumi labvēlīgi ietekmēs nosusināšanas sistēmu, lietus un palu ūdeņu uztveršanu un novadīšanu, neveidojot ūdens uzkrājumus nosusināšanas sistēmā vasaras periodā un nepieļaujot apkārtējās teritorijas applūšanu pavasara palos.

Projektā paredzētie darbi:

  • apauguma novākšana;
  • zemes darbi – grāvju rakšana, grunts izlīdzināšana;
  • sedimentācijas baseinu izbūve;
  • caurteku nojaukšana, pārbūve, pārtīrīšana un nostiprināšana;
  • drenu izteku atjaunošana;
  • gultnes nostiprināšana pret izskalojumiem;
  • virszemes ūdensatvades sistēmas izbūve;
  • objekta labiekārtošana.

 

Darbus paredzēts pabeigt 2018. gada oktobrī. Būvuzraudzību būvdarbiem veiks SIA “Cada Vez”, reģ nr. 44103039390. Autoruzraudzību veiks SIA “Myzone”, reģ.nr.40003565484. Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 199051.06. Publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām – EUR 179145.95, Krimuldas novada domes līdzfinansējums 10% – EUR 19 905,11.

Informācija par darbu veikšanu – izpilddirektors Laimonis Ozols tālr. +371 29120085, +371 67976858, par projekta ieviešanu – projekta vadītāja Inga Ķerzuma, tālr. 25549748, e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv.

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs