1. Sākums
  2. Projekti
  3. Noslēdzies projektu konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanu
Noslēdzies projektu konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanu

Daudzdzīvokļu ēku īpašnieki un apsaimniekošanas biedrības, kuru nekustamais īpašums atrodas Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, jau otro gadu varēja pieteikties projektu konkursam par māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanu. Šogad vērojama liela aktivitāte – Krimuldas novada dome saņēmusi deviņus pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai.

Konkursa ietvaros pieteicēji plāno īstenot dažādus daudzdzīvokļu ēku tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumus:

  • būvdarbu veikšana ēkas koplietošanas telpās,
  • ārsienu un jumta konstrukciju labošana un atjaunošana,
  • koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa,
  • Tehniskās dokumentācijas – fasādes apliecinājuma kartes ēkas siltināšanai, izstrāde,
  • elektrības instalācijas koplietošanas telpās un pagrabos atjaunošana,
  • ēku fasādes apmetuma atjaunošana un krāsošana,
  • centrālās dzeramā ūdens sistēmas atjaunošana un apkures sistēmas atjaunošana.

Katra konkrētā projekta pieteikumu, budžeta tāmi izvērtēja un jūnija mēneša sākumā dabā objektus apskatīja konkursa komisija. Tikšanās laikā ar projektu iesniedzējiem  komisija iepazinās ar daudzdzīvokļu mājās plānotajiem darbiem, māju tehnisko stāvokli, tika pārrunāti veicamo darbu apjomi.

Krimuldas novada domes sēdē 2019. gada 28. jūnijā deputāti apstiprināja septiņu projektu pieteikumus. 

Apstiprinātajiem pieteikumiem tiek gatavoti līgumi par Krimuldas novada domes līdzfinansējuma saņemšanu.

Vēlam veiksmi un labu darbu rezultātu visu ieplānoto darbu īstenošanā.

 

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa,

tālr.: 25549748,

e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs