1. Sākums
  2. Izglītība
  3. Novada uzņēmēji aicināti piedalīties aptaujā par skolēnu nodarbinātības projekta attīstību
Novada uzņēmēji aicināti piedalīties aptaujā par skolēnu nodarbinātības projekta attīstību

Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, kopš 2010. gada īsteno skolēnu nodarbinātības programmu, sniedzot iespēju novadā deklarētiem jauniešiem vasaras brīvlaikā strādāt un apgūt pirmās darba prasmes. Lai apzinātu iespējas attīstīt skolēnu nodarbinātības programmu visā jaunveidotajā Siguldas novadā, novada uzņēmēji aicināti piedalīties aptaujā, līdz 17. decembrim aizpildot aptaujas anketu šeit.

Skolēnu nodarbinātības projekta laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes ir 13 līdz 19 gadus veciem jauniešiem, bet pēdējos divos gados epidemioloģiskās piesardzības nolūkos vasaras laikā darba prasmes apguva skolēni vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansē Siguldas novada pašvaldība, uzņēmējiem jāsedz darba devēja sociālais nodoklis. Ar novada uzņēmējiem pašvaldība slēdz vienošanos par konkrētu zināšanu, prasmju apguves organizēšanu skolēniem vasaras darbu laikā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas no valstī noteiktās minimālās darba algas par faktiski nostrādāto laiku – saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” noteikto stundas tarifa likmi.

Pašvaldība novērtē sadarbību ar novada uzņēmējiem skolēnu vasaras nodarbinātības projektā. Pirms noteiktajiem pandēmijas ierobežojumiem projektā iesaistīto uzņēmēju skaits ik gadu pieauga – projekta pirmajā īstenošanas gadā bija pieteikušies 11 uzņēmēji, bet 2019. gadā – jau turpat 70 uzņēmēji, taču noteikto ierobežojumu dēļ pērn darbavietas nodrošināja 25 uzņēmēji. Par skolēnu nodarbinātības projekta norisi 2022. gada vasarā precīzāka informācija būs zināma, tuvojoties vasaras sezonai un atbilstoši tās laikā esošajai epidemioloģiskajai situācijai.

Plašāka informācija pieejama Izglītības pārvaldē, rakstot uz e-pasta adresi sandra.kirule@sigulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs