1. Sākums
  2. Novads
Novads

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā, apvienojot Krimuldas un Lēdurgas pagastus, tika izveidots Krimuldas novads.

Ģeogrāfiski Krimuldas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, uz ziemeļaustrumiem no valsts galvaspilsētas Rīgas. Novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā, robežojas ar Limbažu, Pārgaujas, Līgatnes, Siguldas, Inčukalna un Sējas novadiem. Novada apdzīvojuma struktūru veido ciemi – Ragana, Inciems, Lēdurga (trīs novada nozīmes attīstības centri), Lode, Sunīši, Turaida un vēsturiski apdzīvotās vietas, kurām raksturīgs lauku telpas apdzīvojums – Eikaži, Aijaži, Murjāņi, Vanagi, Turaidas pamatskola.

Krimuldas novads aizņem 341 km2 lielu teritoriju. Krimuldas pagasta platība ir 178,32 km2 un Lēdurgas pagasta platība ir 162,68 km2.

Teritorijas struktūra: 44,9% meži (15 280,0 ha), lauksaimniecības zemes 36,1% (12 282,5 ha), purvi 9,9% (3 381,8 ha), teritorijas zem ūdens objektiem 3,1% (1 052,9 ha), zeme zem ēkām un pagalmiem 1,6% (535,2 ha), zem ceļiem 2,0% (671,9 ha), pārējās zemes 2,0% (676,0 ha), krūmāji 0,5% (159,7 ha). Krimuldas novadā atrodas Gaujas nacionālais parks (GNP), trīs dabas liegumi, pieci ģeoloģiskie dabas pieminekļi, divi aizsargājami dendroloģiskie stādījumi, pieci mikroliegumi un 118 aizsargājami koki.

Uz 2018. gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits novadā ir  5194, no tiem Lēdurgas pagastā 1403 un Krimuldas pagastā 3791. No tiem līdz darbspējas vecumam 772, darbspējas vecumā 3391, pēc darbspējas vecuma 1031.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs