1. Sākums
  2. Objekti
  3. Ko redzēt

Pastaigu taka "Lapu upe Lēdurga" atklāta 2020. gada 12. septembrī. Taka ir veidota lokveida ar atgriešanos sākuma punktā un ir aptuveni 5980 soļu gara (4,8 km). Takas sākuma un beigu punkts atrodas Lēdurgas Dendroparkā. Takā iekļauti septiņi informatīvie stendi par... Lasīt vairāk

Ceļinieka namiņš ir īpaša vieta, kas atrodas blakus Krimuldas baznīcai un ir atvērta 24/7. Ikviens ceļinieks par ziedojumiem namiņā mierīgā gaisotnē var pacienāties ar kafiju vai tēju. Ceļinieku namiņš atjaunots un labiekārtots projektā "Ceļinieku namiņa un tam piegulošās teritorijas labiekārtošana... Lasīt vairāk

Vēsturiskie fakti liecina, ka mācītāja māju 1775. gadā cēlis zviedru izcelsmes barons Magnuss fon Helmersens, kuram piederējusi Krimuldas muiža. Mācītāja māja, vairākkārt pārbūvēta, ir saglabājusies līdz mūsdienām un tiek izmantota Krimuldas draudzes vajadzībām. Blakus mācītāja mājai atrodas „Vītagas” – senā... Lasīt vairāk

Saulstaru iezis un ala atrodas Kubeseles dabas un vēstures takā. Saulstaru iezis nosaukumu ir ieguvis no tuvējām Saulstariņu mājām. Saulstaru ala (saukta: Runtiņa upes un Mežabrāļu ala) izveidojusies irdenā un neviendabīgā smilšakmenī.  Atrakta un tīrīta 1990. gadā. Augšdevona Gaujas svītas... Lasīt vairāk

Pilskalns ir vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, gar kuru tek Runtiņa upīte un blakus atrodas Kubeseles ala. Kubeseles pilskalnā atrodas Krimuldas mācītājmuiža. Pilskalna nogāzes trīs puses ir ļoti stāvas, iespējams, ka pat mākslīgi pastāvinātas, tā norobežojot kalnu no zemajām apkārtnes pļavām.... Lasīt vairāk

Kubeseles ala atrodas Kubeseles dabas un vēstures takā. Seni nostāsti vēsta, ka šajā alā no vajātājiem ir slēpies lībiešu virsaitis Runtiņš, tāpēc dažreiz ala tiekot saukta par Runtiņa alu. Kubeseles ala ir izveidojusies augšdevona Gaujas svītas smilšakmeņos ilgstošas pazemes ūdeņu... Lasīt vairāk

Kaupo (?–1217) bija lībiešu zemju vecākais, kurš pielīdzināts visas Līvzemes karalim. Livonijas Indriķa hronikā (1227) viņš latīņu valodā saukts “quasi rex et senior Lyvonum de Thoreida” – it kā visu Turaidas lībiešu (līvu) valdnieks. Kaupo ir vienīgais lībietis, kuru 13.... Lasīt vairāk

Plostnieku enkurkluči atrodas Kubeseles dabas un vēstures takā. Koku pludināšana ir vecākais kokmateriālu transporta veids. Gaujas upē koku pludināšana notika no 1850. gada, sienot baļķus plostos, bet no 1903. gada, kad uztaisīja Gaujas–Daugavas kanālu sistēmu caur Baltezeru un Ķīšezeru, pludināja... Lasīt vairāk

Lielais akmens atrodas Kubeseles dabas un vēstures takā. Teikas stāsta par to, ka Lielais akmens sensenos nostāstos tika dēvēts par Velnakmeni, jo uz tā tupējis Velns, vērodams gaujmaliešus. Protams, ka arī šeit, tāpat kā citur, viņu iztraucējis gailis. Lielais akmens... Lasīt vairāk

Lēdurgas Dendroparka vēsture Paralēli kolhoza “Lēdurga” dārznieka darbam 1973. gada pavasarī Arvīds Janitens saimniecības maz izmantotā tīrumu, meža un pārpurvotu pļavu platībā sāk stādīt kokus, krūmus un ziemciešu puķes. Visu, kas Lēdurgā var augt. Mēģinot, zaudējot, iegūstot un mācoties no... Lasīt vairāk

Turaidas muzejrezervāta teritorija ir bagāta ar arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļiem, kas stāsta par notikumiem tūkstoš gadu garumā. Plašāka informācija par pakalpojumiem Turaidas muzejrezervāta mājas lapā: http://www.turaida-muzejs.lv/   Lasīt vairāk

Baznīca celta 1206. gadā un ir vecākā baznīca Latvijā, kura darbojas un ir atvērta 24/7. Laika gaitā vairākkārt postīta un atjaunota. 1905. gadā baznīcai uzcelts 46 m augsts tornis. Līdz mūsdienām saglabājies 1895. gadā iesvētītais baznīcas zvans. Krimuldas baznīcas apkārtne,... Lasīt vairāk

2007. gada vasarā Lēdurgas pagastā tika svinēta kristianizācijas 800. gadadiena, un arī Livonijas Indriķa hronikā ir atzīmēts, ka jau 1218. gadā Lēdurgā darbojies priesteris Gotfrīds (Gotfridus). 1767.gada 10. jūlijā, mācītāja Daniela Merķeļa  kalpošanas laikā tiek iesvētīts jaunās mūra baznīcas pamatakmens.... Lasīt vairāk

Svētā un slavējamā Kunga Priekšteča un Kristītāja Jāņa baznīca Lēdurgā ir uzcelta 1876.-1878. gados pēc arhitekta Roberta Augusta Pflūga projekta. Lēdurgas pareizticīgo baznīca atrodas netālu no Lēdurgas ciema centra divu ceļu krustojumā. Baznīcu vajāšanu gadi atstājuši pēdas arī šajā Latvijas... Lasīt vairāk

Batariņa tipa uzkalniņš atrodas Kubeseles dabas un vēstures takā. Lielais, izplūdušas formas uzkalniņš visticamāk attiecas uz tā dēvētajiem Gaujas zemgaļiem – baltu cilšu pārstāvjiem. Tas attiecas uz laiku, kas datējams ar 1. gadu tūkstoti pirms Kristus dzimšanas līdz mūsu ēras... Lasīt vairāk

Vecā kapsēta jeb Baronu kapi atrodas Kubeseles dabas un vēstures takā. Krimuldas baznīcas draudzes hronikā ir fiksēts, ka vecā kapsēta vairākkārt paplašināta. 1820. gadā dienvidu pusē kapsētai piešķīra jaunu zemes gabalu. Netālās Engelharta muižas īpašnieks K. fon Dāls iežogoja jauno... Lasīt vairāk

Kubeseles dabas un vēstures taka saglabājusi pirmatnējo dabas mežonīgo pieskārienu. Visas takas garumā ikviens ceļinieks var apskatīt dabas veidotos objektus – koku saknes, kas līdzinās skulptūrām, kritušo koku zaru žuburus, kas atgādina briežu ragu vijumu, Runtiņupītes vieglo, bet mērķtiecīgo tecējumu... Lasīt vairāk

“Mans muzejs varētu būt ceļš - tikai uzraksts, kas rāda uz priekšu, - Imanta Ziedoņa muzejs. Cilvēki ies, ies, meklēs, bet nav tā muzeja. Toties viens ceļš Latvijā būs izstaigāts. Un tad to uzrakstu varēs pārcelt uz citu vietu.” /Imants... Lasīt vairāk

No Kubeseles pilskalna paveras gleznains skats uz apkārtni. Pilskalns ir vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis, gar kuru tek Runtiņa upīte.  Kubeseli uzskata par Indriķa hronikā minēto Gaujas lībiešu valdnieka Kaupo dzimteni. Kubesele lībiešu valodā nozīmē Kubes ciems, un igauņu vēsturnieki norāda... Lasīt vairāk

Avotu birzs parks piederēja Inciema muižas muižniekam fon Tīzenhauzenam. Braslas upes krastā atradās viņa Medību pils, kas arī redzama, laivojot pa upi. Muižnieks savā īpašumā arī vācis retas koku sugas. Savulaik dārznieks A.Janitens saskaitījis ap 25 koku sugām (Kanādas hemlokegles,... Lasīt vairāk

Gavēņu pilskalns ne vien ir neparasti mazs, bet arī vienīgais Vidzemē ar tik interesantu uzbūvi. Tas ir darināts no savrupa uzkalniņa, noplacinot tam virsu un nostāvinot malas 4 m augstumā, bet veidojumam gar piekāji visapkārt apmests 2–3 m augsts gredzenveida uzbērums.... Lasīt vairāk

Pilskalns ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis. Pilskalnam ir izteiksmīgs siluets, ko veido dubulti vaļņi un grāvji. Rietumpusē pret Lojas upi slejas majestātiska siena, kas sastāv no sarkana smilšakmens, bet ziemeļos un ziemeļaustrumos – dziļa grava. Dabiski neaizsargātajā pusē uzbērts lokveida... Lasīt vairāk

Pirms Lēdurga Dendroparka apmeklējuma ir iespēja iepazīt Krimuldas pagasta vēsturisko pusi mūsdienās. Ekskursijas pieteikt pa tālr. +371 25549747 Lasīt vairāk

No 1595. gada gandrīz divus gadsimtus Lodes muižā (Lodenhof, Laiciems) saimniekoja Albedillu dzimta. Vēsture liecina, ka Lodes nosaukums cēlies no Gerharda Lodes uzvārda, kas bija G. Albedilla svainis, ar ko kopīgi veikts pirkums. Mūsdienās ir saglabājies Lodes muižas parks ar diženiem kokiem. Lasīt vairāk

Pretī muižas ēkai, pāri ceļam, Kampenhauzenes jaunkundzei 19.–20. gs. mijā tika uzbūvēta vasarnīca, ko dēvēja par Freileņu villu. 1910. gadā vasarnīcai piebūvēja pildrežģa tehnikā celtu ēku. 20. gs. sākumā ēkā sāka darboties aptieka. Mūsdienās piebūvētā ēkas daļa kalpo kā dzīvojamā daļa, bet Kampenhauzenas... Lasīt vairāk

Pēc Latvijas pirmās neatkarīgās valsts izveidošanās un agrārreformas Inciema muižu savā īpašumā ieguva dzejnieks Viktors Eglītis, un šeit savus skaistākos jaunības gadus pavadīja rakstnieks un dzejnieks Anšlavs Eglītis. Pie muižas tika izveidots parks, kur tagad ir skaista koku aleja, kas... Lasīt vairāk

Tagadējo skanējumu Lēdurgas muižas nosaukums ieguvis, laika gaitā pārveidojoties lībiskajam vārdam, paralēli pastāvot vāciskajam nosaukumam. Muiža ir tikusi mantota un pārpirkta, bet no 19.gs. vidus atkal piederējusi Kampenhauzenu dzimtai. Muižas ēka diemžēl nav saglabājusies, bet vēsturiskie fakti liecina par to,... Lasīt vairāk

Parks ir tēlnieka Jura Švalbes izveidota ainavu skulptūras kolekcija un tas atrodas viensētā “Ziemelis”, Raganā. Raganu parks ir īpašs ar savu ainavisko un dabīgo vidi, kurās ir izkārtotas paša saimnieka un vēl citu latviešu tēlnieku skulptūras. Katrai skulptūrai ir savs... Lasīt vairāk

Pavasarī iespējams izbaudīt sparģeļus, bet visu cauru gadu garšīgus bišu produktus, kā arī iepazīties ar „Raganas Rāmju rūpnīcu” – biškopības inventāra ražošanas darbnīcu. Katru gadu otrajā septembra sestdienā gaidām ikvienu mūsu sētā uz ikgadējo Medus dienu dravā. No maija līdz... Lasīt vairāk

Stādu audzētava "Baižas" atrodas Krimuldas novada Inciemā - 13 km no Siguldas, 1,5 km no Inčukalna - Valmieras šosejas. Jūtamies kā Vidzemes centrā - 50 km rādiusā ap mums Rīga, Saulkrasti, Limbaži, Valmiera, Cēsis un Ogre. Ģeogrāfisko apstākļu dēļ fiziski... Lasīt vairāk

Zemnieku saimniecība “Mazlauri” ir dibināta 1993.gadā un nodarbojas ar piena lopkopību. Kopš 2016.gada saimniecībā sākās siera ražošana. Piedāvājam ekskursiju pa saimniecību, kā arī iepazīstināsim ar “Rehtšprehera sieru” un tā tapšanu. Ekskursijām pa saimniecību iepriekš pieteikšanās. Ekskursijas tiek vadītas LV, RU... Lasīt vairāk

Zemnieku saimniecība “Zutiņi” ir neliela ģimenes saimniecība, kurā audzēšana notiek saskaņā ar prātu, sirdi, sirdsapziņu un senču vērtībām. Audzējot dabīgus produktus, piekopjot senās tradīcijas, popularizējot un pavairojot šķirņu daudzveidību. Ekskursijām pa saimniecību iepriekš pieteikšanās. Ekskursijas tiek vadītas LV un RU... Lasīt vairāk

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs