1. Sākums
  2. Objekti
  3. Būvvalde
Būvvalde

Būvvalde ir Krimuldas novada domes administrācijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, atbilstoši spēkā esošajai attīstības stratēģijai, attīstības programmai, teritorijas plānojumam un likumdošanai.

Būvvalde:

  • pārrauga un kontrolē būvniecības procesu Krimuldas novadā;
  • sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem;
  • sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
  • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri pieņem būves ekspluatācijā;
  • izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par zemesgabalu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu (maiņu), lietošanas mērķu noteikšanu (maiņu) zemes gabaliem, ēkām un telpu grupām.

Būvvalde jaunumi

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs