1. Sākums
  2. Objekti
  3. Krimuldas bibliotēka
Krimuldas bibliotēka

Bibliotēkā ir plašs grāmatu klāsts,  kas regulāri tiek papildināts ar jaunākajiem izdevumiem. Tas tiek komplektēts analizējot lietotāju vajadzības un pieprasījumu. Periodikas fondā tiek komplektēti galvenie republikas un reģiona laikraksti un žurnāli. Bibliotēka jau tradicionāli piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu žūrija’’ un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Bibliotēka piedalās Krimuldas novada sabiedriskajā dzīvē, veicina tālākizglītību un mūžizglītību un nodrošina iedzīvotājus ar aktuālu nozaru un uzziņu literatūru, daiļliteratūru, literatūru bērniem un seriālizdevumiem. Bibliotēka piedāvā grāmatu un periodisko izdevumu krājumu lasīšanai uz vietas un līdzņemšanai, saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, novadpētniecības tematiskās mapes par Krimuldu, tās vēsturi un vietējiem iedzīvotājiem, bibliotekārās, bibliogrāfiskās un faktogrāfiskās uzziņas, literatūras popularizēšanas pasākumus un literatūras izstādes., datorpakalpojumus un interneta pieslēgumu. Bibliotēkas abonētā datu bāzes: Letonika un Lursoft. Starpbibliotēku abonements Krimuldas novada bibliotēkām vai Reģiona galvenās bibliotēkas.

Bibliotēkas elektroniskā kataloga adrese: šeit

Bibliotēkas vadītāja Rita Rudzīte

 

Krimuldas bibliotēka jaunumi

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs