1. Sākums
 2. Objekti
 3. Krimuldas Mūzikas un mākslas skola
Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Deju nodaļa:

Guna Briža tālr. 22021015

 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa

Irēna Olekša tālr.  26455112

 

Norēķina konts:

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola
Reģ. Nr. 90009131241
Konta Nr.  LV69UNLA00 27800130402,
LUB Siguldas filiāle, kods UNLALV 2X027

 

Mācību maksa (mēnesī) Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā:

 • vizuāli plastiskās mākslas nodaļā —  9 EUR;
 • instrumentālās mūzikas nodaļā —  10 EUR;
 • deju nodaļā — 8 EUR;
 • interešu izglītības programmās : ievads mūzikā 6 EUR; ievads mākslā 5 EUR; ievads dejā 4 EUR.

Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • No mācību maksas tiek atbrīvoti bērni no trūcīgas ģimenes pēc trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanas likumā noteiktajā kārtībā;
 • Mācību maksa tiek samazināta par 50% par bērniem no maznodrošinātas ģimenes pēc maznodrošinātās ģimenes statusa piešķiršanas likumā noteiktajā kārtībā;
 • Lai saņemtu atvieglojumu, vecākam vai likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz Iestādē iesniegums;
 • Pēc iesnieguma saņemšanas un informācijas saskaņošanas ar Krimuldas novada pašvaldības Sociālo dienestu, Iestāde piešķir atvieglojumu saskaņā ar šo noteikumu 7., 8. 9., vai 10.punktu, sākot no mēneša, kad iesniegts iesniegums;
 • Pamatojoties uz Iestādes Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu var piešķirt atbrīvojumu no mācību maksas uz nākamo mācību pusgadu par audzēkņa augstiem mācību sasniegumiem iepriekšējā mācību pusgadā, saskaņā ar Iestādes noteikumiem (ne vairāk kā 10% no skolēnu skaita);
 • Mācību maksa tiek samazināta par 50%, ja audzēknis slimojis vairāk kā 20 kalendārās dienas un Iestādei tiek iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu laikā pēc izveseļošanās;
 • Neattaisnotu kavējumu gadījumā mācību maksa netiek atmaksāta.

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola jaunumi

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs