1. Sākums
  2. Objekti
  3. Kubeseles dabas un vēstures taka
Kubeseles dabas un vēstures taka

Kubeseles dabas un vēstures taka saglabājusi pirmatnējo dabas mežonīgo pieskārienu. Visas takas garumā ikviens ceļinieks var apskatīt dabas veidotos objektus – koku saknes, kas līdzinās skulptūrām, kritušo koku zaru žuburus, kas atgādina briežu ragu vijumu, Runtiņupītes vieglo, bet mērķtiecīgo tecējumu gar majestātiskiem iežiem. Lielais akmens Gaujas krastā, plostnieku enkurkluči, Kubeseles ala, Kubeseles pilskalns, Krimuldas baznīca un leģendām apvītais Kaupo vārds. Tik dažādu stāstu, ko iepazīt un tik daudz vēsturisko liecību, ko apskatīt.

 

 

Kubeseles dabas un vēstures taka atrodas Krimuldas novadā pie Krimuldas baznīcas. Taka izveidota 2002. gadā Gaujas Nacionālā parka administrācijai sadarbojoties ar Krimuldas pagasta padomi, Krimuldas evaņģēliski luterisko draudzi, vietējiem uzņēmējiem un skolu audzēkņiem. 2019. gadā Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Krimuldas baznīcas draudzi un Dabas aizsardzības fonda līdzfinansējumu īsteno projektu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā” (Projekta Reģ. Nr.1-08/278 /2018, līguma nr.: 1-20/155)”, kura ietvaros atjaunota takas infrastruktūra – kāpnes, tiltiņi, informācijas stendi. Kubeseles dabas un vēstures taka ir lokveida, ar atgriešanos sākuma punktā. Tās garums ir 3,6 km un pastaigas ilgums aptuveni 2h. Grūtības pakāpe – vidēji sarežģīta.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides  aizsardzības fonda (LVAF) finansējumu.

LR1 raidījuma “Pēcpusdiena” rubrikā “Tādi esam” varat noklausīties žurnālistes Dainas Zālamanes sagatavoto sižetu (laiks: 0:38–05:27) par Kubeseles dabas un vēstures taku – radio sižets. 

 

Apskates objekti Kubeseles dabas un vēstures takā:

 

 

 

Dabas taka ir kā loks, sākoties un beidzoties pie Krimuldas baznīcas, kura ved gar vēstures un ģeoloģiskiem pieminekļiem Runtiņupītes krastos, piemēram, Krimuldas baznīcu un mācītājmāju, Tējas namiņu, Kubeseles pilskalnu, Kaupo kapa uzkalniņu, Runtiņalu, Saulstariņu klintīm un alu, enkurklučiem.

Plašāka informācija un takas shēma pieejama šeit – https://www.daba.gov.lv/public/lat/turistiem/apraksti/taka/kubeseles_taka/

 

Lejupielādē karti šeit.

Kubeseles dabas un vēstures taka jaunumi

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs