1. Sākums
  2. Objekti
  3. Kubeseles pilskalns
Kubeseles pilskalns

Pilskalns ir vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, gar kuru tek Runtiņa upīte un blakus atrodas Kubeseles ala. Kubeseles pilskalnā atrodas Krimuldas mācītājmuiža. Pilskalna nogāzes trīs puses ir ļoti stāvas, iespējams, ka pat mākslīgi pastāvinātas, tā norobežojot kalnu no zemajām apkārtnes pļavām. Uz austrumiem no mācītāja mājas esošā augstienes iežmauga varētu būt vēlākos laikos aizbērtā pilskalna aizsarggrāvja vieta. Daži vēsturnieki šo pilskalnu uzskata par Livonijas Indriķa hronikā minēto Gaujas lībiešu valdnieka jeb vecākā  Kaupo pils vietu. Tomēr līdz šim nav arheoloģiska pamatojuma saistīt Kubeseles pilskalnu ar kādu no lībiešu pilīm. Tomēr fakts, ka tieši te senatnē celta Kubeseles (Krimuldas) baznīca, liecina, ka šeit jau pastāvējusi kāda Gaujas lībiešu apmetne vai pilskalns, jo baznīcu neceltu neapdzīvotā vietā. Uz intensīvu apdzīvotību te norāda arī tuvējā apkārtnē esošie daudzie 11.–13. gs. lībiešu kapu uzkalniņi.

Vietas skicē, kas publicēta 1842. gadā Fr. Krūzes grāmatā “Necrolivonica”, redzam situāciju Krimuldas baznīcas apkārtnē 19. gs. pirmajā pusē. Redzamas vēsturiskās kāpnes no mācītājmājas uz Runtiņa upītes gravu, “Kaupo kaps” (uzkalniņš pie Runtiņa upītes), Kubeseles ala. Tur, kur šobrīd pakalnos aug mežs, agrāk bijis mācītāja mājas dārzs. Aiz zvaniķa mājas atradies pārpurvojies iegarens dīķis – iespējamā Kubeseles pilskalna aizsarggrāvja palēna.

 

Apskates objekti Kubeseles dabas un vēstures takā:

 

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs