1. Sākums
 2. Objekti
 3. Veco ļaužu mītne “Pēterupe”
Veco ļaužu mītne “Pēterupe”

Veco ļaužu mītne „Pēterupe” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kuras galvenais darbības mērķis ir nodrošināt pastāvīgu vai pagaidu sociālo un medicīnisko aprūpi I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Veco ļaužu mītnē ir 25 klientu vietas. Klientiem pieejami rehabilitācijas pakalpojumi, tehniskie palīglīdzekļi atbilstoši nepieciešamībai. Pansionātā ir atpūtas telpas, bibliotēka, iespējas nodarboties ar rokdarbiem. Iemītniekiem tiek nodrošināta garīgā aprūpe – iespēja tikties ar dažādu konfesiju mācītājiem, kā arī apmeklēt dievkalpojumus.

Sociālie pakalpojumi un to saņemšanas kārtība VĻM:

 • klienti tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • tiek veikta 24 stundu aprūpe;
 • ir pieejama medicīniska aprūpe;
 • tiek veikts sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu komplekss atbilstoši katra klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • nepieciešamības gadījumā klienti tiek nodrošināti ar tehniskiem palīglīdzekļiem;
 • klientiem tiek organizēta brīvā laika pavadīšana – kultūras, atpūtas un dažādu aktivitāšu pasākumi;

Pansionātā personu uzņem, pamatojoties uz šādiem iesniegtiem dokumentiem:

 • personas vai aizgādņa iesniegums par uzņemšanu VĻM;
 • ģimenes ārsta izsniegta izziņa personas uzņemšanai VĻM;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte.

Pakalpojuma maksa mēnesī EUR 500(pieci simti euro, tai skaitā 90% klienta pensijas)

Veco ļaužu mītne “Pēterupe” jaunumi

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs