1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Informācija iedzīvotājiem par detālplānojuma Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos nodošanu publiskajai apspriešanai
Informācija iedzīvotājiem par detālplānojuma Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos nodošanu publiskajai apspriešanai

Krimuldas novada dome informē, ka  2019.gada 29. novembra sēdē tika pieņemts lēmums (prot. Nr.11,2.p.) nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojumu nekustamā īpašuma Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimuldas nov. zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183. Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 24. janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16. janvārī plkst. 18.00 ēdnīcas “Krimulda” ēkas 1.stāva mazajā zālē, Sunīšos.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties:

  • Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā darba laikā,
  • Krimuldas novada Būvvaldē, Saules ielā 1A darba laikā,
  • Veikala ēkā Sunīšos.

 

 

Elektroniski ar detālplānojuma projektu var iepazīties Krimuldas novada mājas lapā vai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Publiskās apspriešanas noteiktajā termiņā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Krimuldas novada domē, Parka iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu dome@krimulda.lv.

Publiskās apspriešanas laikā tiek veikta arī aptauja par ielu nosaukumiem detālplānojuma teritorijā esošajām ielām. Priekšlikumus iesniegt Krimuldas novada domē, Parka iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu dome@krimulda.lv . Tāpat aicinām iedzīvotājus ieteikumus ielu nosaukumiem izteikt, aizpildot elektronisku veidlapu – https://ej.uz/ielas_sunisos.  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, tādēļ nav iesniedzami tādi ielu nosaukumi, kuri jau piešķirti Krimuldas pagasta ciemos. 

2017. gada aptaujā, kad Krimuldas novada pašvaldība tikai plānoja savā īpašumā pārņemt zemi zem Sunīšu ciema, lai varētu veikt nepieciešamos apsaimniekošanas darbus publiskās infrastruktūras nodrošināšanai tika saņemti šādi iedzīvotāju priekšlikumi ielu nosaukumiem: Krimuldas aleja, Bērzu iela, Centra iela, Saimniecības iela, Klusā iela, Ciema iela, Uz saulaino tāli bulvāris, Ābeļu iela, Ilzes aleja/iela.


 

 

Kontaktpersona – detālplānojuma izstrādes vadītāja teritorijas plānotāja D.Daktere, e-pasts diana.daktere@krimulda.lv, tālr. 25140631, 67976859

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs