1. Sākums
  2. Izsoles
  3. Pārdošanā par brīvu cenu pašvaldības kustamā manta – autogreideris
Pārdošanā par brīvu cenu pašvaldības kustamā manta – autogreideris

Krimuldas novada dome atsavina – pārdod par brīvu cenu (arī nosacītā cena) 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro), ieskaitot PVN, pašvaldības kustamo mantu – autogreideri NORDVERK 170 HS, valsts reģistrācijas Nr. T5714LL, 1990. izlaiduma gads. Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu un atsavināšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.krimulda.lv un Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pieteikšanās uz atsavināmās mantas pirkšanu Krimuldas novada domē līdz 2020.gada 1.jūnija plkst.17.00. Līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, jāiemaksā nodrošinājums 900 EUR ar maksājuma mērķi “Kustamās mantas – autogreidera NORDVERK 170 HS  atsavināšanas nodrošinājuma summa”.

Ja atsavināmās mantas pirkšanai par brīvu cenu noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents, Izsoļu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par autogreidera NORDVERK 170 HS pircēju un uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu un noslēgt pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Maksājumi veicami 100% euro. Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, komisija izsūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē 2020.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Krimuldas novada domes telpās.

Par atsavināmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieku, tālr. 26514586.  

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs