1. Sākums
  2. Pārvalde
Pārvalde

Krimuldas novada pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, lai īstenotu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, uzdevumus un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, ievērojot valsts un Krimuldas novada iedzīvotāju intereses. Atbilstoši Krimuldas novada domes 26.07.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Krimuldas novada pašvaldības nolikums” domē ievēlēti 15 deputāti, kas darbojas šādās komitejās:

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs