1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Pašvaldība
  4. Deputāti
Deputāti

Krimuldas novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Krimuldas novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Darba valoda pašvaldības un tās izveidotajās institūcijās  un iestādēs ir latviešu valoda. Krimuldas novada domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2017. gada 3. jūnijā. Krimuldas novada domē ievēlēti 15 deputāti, kuri pārstāv divas partijas – Krimuldas novada partija (septiņi pārstāvji) un Reģionu alianse/ZZS (astoņi pārstāvji). 

Jautājumus deputātiem var sūtīt uz pasts@krimulda.lv vai zvanot – tālr. 67976868; 26515508, lai pieteiktu pieņemšanas laiku. 

 

 

  Vārds Uzvārds Pārstāvētā partija Kontakti
Zane Berdinska Krimuldas novada partija

zane.berdinska@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Nauris Bokšs Krimuldas novada partija

nauris.bokss@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Artūrs Caucis Reģionu alianse, ZZS

arturs.caucis@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Jānis Eisaks Krimuldas novada partija

janis.eisaks@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Erlends Eisaks Krimuldas novada partija

erlends.eisaks@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Edgars Gabranovs Reģionu alianse, ZZS

edgars.gabranovs@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Ingus Kauliņš Reģionu alianse, ZZS

ingus.kaulins@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Jānis Krieviņš Reģionu alianse, ZZS

janis.krievins@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Linards Kumskis Reģionu alianse, ZZS

linards.kumskis@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana

Gatis Megris Krimuldas novada partija

gatis.megris@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Ance Pētersone Krimuldas novada partija

ance.petersone@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Juris Salmiņš Reģionu alianse, ZZS

juris.salmins@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Zane Segliņa Reģionu alianse, ZZS

zane.seglina@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Ziedonis Skrivļa Reģionu alianse, ZZS

ziedonis.skrivla@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Mārtiņš Zemītis Krimuldas novada partija

martins.zemitis@krimulda.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pēc vienošanās

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs