1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Pašvaldība
  4. Komisijas un padomes
Komisijas un padomes

 

 

Komisijas nosaukums

Komisijas dalībnieki

Administratīvā komisija Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Krieviņš.  Komisijas locekļi: Agita Kandavniece, Ija Kivlina, Ilze Pētersone, Laimonis Ozols, Baiba Vītiņa.
Apbalvojumu izvērtēšanas komisija
Aivars Bunķis, Maija Kalniņa, Ināra Krasovska, Jānis Upītis, Līvija Ustupa, Aija Zvidriņa.
Iepirkumu komisija Komisijas priekšsēdētājs: Linards Kumskis. Komisijas locekļi: Artūrs Caucis, Normunds Ignatovs, Agita Kandavniece, Vilnis Krišjānis, Linards Kumskis.
Izsoles komisija Komisijas priekšsēdētājs: Linards Kumskis. Komisijas locekļi: Linards Kumskis, Monika Munda, Laimonis Ozols, Aija Zvidriņa.
Lauksaimniecības zemju darījumu  uzraudzības komisija Komisijas priekšsēdētāja:  Anita Viškere. Komisijas locekļi: Kristīne Briška, Agrita Meistere, Māra Steķe, Agita Kandavniece.
Mājokļu komisija Komisijas priekšsēdētāja:  Anita Viškere. Vietniece, atbildīgā sekretāre: Kristīne Briška. Komisijas locekļi:  Kristīne Briška, Ilze Pētersone, Anita Viškere.
Medību koordinācijas komisija Krimuldas novada pārstāvis: Ingus Kauliņš. Lauku atbalsta dienesta pārstāvis: LRLP Kontroles un uzraudzības dienesta vecākais inspektors Ainārs Naglis.Valsts meža dienesta pārstāvis: Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna nodaļas vecākais mežzinis Normunds Gerbis.

Katras mednieku apvienības pilnvarotais pārstāvis.

Mežu jautājumu komisija Komisijas priekšsēdētājs: Gatis Megris. Komisijas locekļi: Normunds Ignatovs, Vilnis Krišjānis, Laimonis Ozols, Gatis Megris, Anita Viškere.
Koku novērtēšanas komisija Vilnis Krišjānis, Laimonis Ozols, Anita Viškere.

 

 

Padomes

Padomes locekļi

Jaunatnes lietu konsultatīvā padome  Santa Irbe, Fēlikss Rencis,  Santa Kaire,   Linards Kumskis, Kristīne Liepiņa, Ilze Ulme, Silvestrs Sebris, Gunārs Vilde, Anna Zvejniece.
Sporta attīstības padome Madara Ansone, Kārlis Ozols-Ozoliņš, Līga Ozoliņa, Jānis Upītis, Haralds Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Zane Berdinska, Santa Kaire, Artūrs Caucis.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs