1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Komitejas
Komitejas

Komitejas nosaukums

Komitejas vadība

Komitejas dalībnieki

Komitejas norises laiks

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Piekšsēdētāja: Ance Pētersone

Priekšsēdētājas vietnieks: Linards Kumskis

Artūrs Caucis, Erlends Eisaks, Edgars Gabranovs, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis. Sēdes notiek katra mēneša otrajā otrdienā.

Attīstības komiteja 

Priekšsēdētājs: Linards Kumskis

Priekšsēdētāja vietniece:  Zane Berdinska

Zane Berdinska, Jānis Eisaks, Jānis Krieviņš, Gatis Megris, Linards Kumskis, Ziedonis Skrivļa, Ingus Kauliņš. Sēdes notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā.

Sociālo jautājumu komiteja

Priekšsēdētājs: Juris Salmiņš

Priekšsēdētāja vietniece: Zane Segliņa

Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Edgars Gabranovs, Erlends Eisaks, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa. Sēdes notiek katra mēneša otrajā otrdienā.

Finanšu komiteja

 Priekšsēdētājs: Linards Kumskis

Priekšsēdētāja vietnieks: Juris Salmiņš

Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis. Sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs