1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Normatīvie akti
  4. Attīstības plānošanas dokumenti
Attīstības plānošanas dokumenti

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 8, 1. p. „Par Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038. gadam.

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038. gadam materiāli ir pieejami Krimuldas novada domē (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads) un Krimuldas novada mājas lapā.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments pašvaldībā, ar kuru saskaņā izstrādā un groza citus pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus – attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojums un detālplānojums.

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Krimuldas novada attīstības programma 2015.-2021. gadam

Investīciju plāns 2017.-2019. gadam

Investīciju plāns 2020.–2021. gadam

Krimuldas novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam

Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016. gada

Vides pārskats

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs