1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Administrācija
Administrācija

Krimuldas novada pašvaldības administrācija (turpmāk – Administrācija) ir Krimuldas novada pašvaldības Domes izveidota iestāde, kas pilda likumos noteiktās prasības, kā arī Domes deleģētās funkcijas un nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu.

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144

Tālrunis: 67976868; 26515508

e-pasts: pasts@krimulda.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena: 8.30-12.00; 13.30-18.00

Ceturtdiena: 9.00-12.00; 13.30-18.00

Darba laiks:

Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00

Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00

Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-15.00

Kases darba laiks: 

Krimuldas novada domes kase turpmāk strādās TIKAI divas reizes nedēļā (domes pieņemšanas dienās). Izmaiņas ieviestas saistībā ar veikto izvērtējumu, ka samazinājies kases apmeklētāju skaits. Iedzīvotāji aizvien aktīvāk lieto e-pakalpojumus.

Krimuldas novada domes kase turpmāk strādās tikai:
Pirmdienās: 9.00-12.00; 13.00-18.00,
Ceturtdienās: 9.00-12.00; 13.00-18.00

Lietvedības nodaļa

Lietvedības nodaļas vadītāja Laima Kestere

67978521; 27744015

laima.kestere@krimulda.lv

Lietvede Aīda Bērziņa

67976868; 26515508

aida.berzina@krimulda.lv 

 Lietvede-sekretāre Karlīna Šmite (Prombūtnē)

67976868; 25549749

karlina.smite@krimulda.lv

Finanšu nodaļa

 Finanšu nodaļas vadītāja  Agrita Meistere

27744017

agrita.meistere@krimulda.lv 

Vecākā grāmatvede Pārsla Siliņa

67976856

parsla.silina@krimulda.lv

 Grāmatvede Monika Munda

67976856

monika.munda@krimulda.lv

Grāmatvede Gunta Lipiņa

67976867

gunta.lipina@krimulda.lv 

 Algu grāmatvede Indra Apine

67976856; 27757141

indra.apine@krimulda.lv 

Nodokļu administratore Maija Indriča

67976861; 27737305

maija.indrica@krimulda.lv 

 Grāmatvede-kasiere Agnese Briška (Prombūtnē)

67976860

agnese.briska@krimulda.lv 

Grāmatvede-kasiere Rasa Skrivļa

67976860

rasa.skrivla@krimulda.lv 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldības informatīvā izdevuma “Krimuldas Novada Vēstis” redaktore

Ināra Miškina

+371 27744033;

krimuldasvestis@krimulda.lv 

Sporta darba organizators Ziedonis Skrivļa +371 24338534; +371 26589854

ziedonis.skrivla@krimulda.lv

Juridiskā nodaļa

Juridiskās nodaļas vadītāja Daiga Gailīte

(Prombūtnē)

+371 25549746;

daiga.gailite@krimulda.lv

 

Jurists Baiba Jēkabsone

baiba.jekabsone@krimulda.lv

Jurista palīdze Baiba Vītiņa 

+371 27757143;

baiba.vitina@krimulda.lv

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļas vadītāja

+371 25549748;

Komunikācijas projektu vadītāja Madara Liepiņa

+371 25140635;

madara.liepina@krimulda.lv 

 Projektu vadītāja Linda Bernarde

+371 25549745; 

linda.bernarde@krimulda.lv 

Lauksaimniecības konsultante Ināra Krasovska

+371 67976863; +371 27744016

inara.krasovska@krimulda.lv

Lēdurgas Dendroparks

Vadītājs Sarmīte Kauliņa

+371 25549747

sarmite.kaulina@krimulda.lv

info@ledurgasdendroparks.lv

Būvvalde

Vadītāja, galvenā arhitekte Māra Steķe 

+371 67976859; +371 27737304;

mara.steke@krimulda.lv

buvvalde@krimulda.lv 

Būvinspektors Andris Lauskis 

+371 67976859; +371 29410135

andris.lauskis@krimulda.lv 

Teritorijas plānotāja Ilze Urtāne +371 25140631

ilze.urtane@krimulda.lv

Lietvede-sekretāre-arhivāre Kristīne Briška

+371 67976859

kristine.briska@krimulda.lv

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs