1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Bāriņtiesa
Bāriņtiesa

Krimuldas novada bāriņtiesa  ir Krimuldas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Krimuldas novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus.

Ārkārtas situācijās ārpus Krimuldas novada bāriņtiesas darba laika par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret bērniem ziņot Valsts policijai pa tālr. 110.

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs