1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Bāriņtiesa
  5. Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Mērķis – nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kurš ir ārpusģimenes aprūpē vecumā no septiņiem gadiem, kā arī bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Bērnam vecumā no septiņiem gadiem – bērna fotogrāfija (3x4cm), bet pilngadību sasniegušajam bērnam arī izglītības iestādes izziņa.

Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi nepieciešams iesniegt bāriņtiesā – bērna fotogrāfiju (3×4 cm). Ja apliecība nepieciešama pilngadību sasniegušajam bērnam, katru gadu līdz 1.oktobrim bāriņtiesā jāiesniedz izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka attiecīgā persona mācās klātienē un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Pakalpojuma maksa – nav

Kontaktinformācija:

Krimuldas novada Bāriņtiesa,

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag.,

Krimuldas nov., LV-2144,

tālr. +371 67976857,  +371 27737307

e-pasts: barintiesa@krimulda.lv

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās: 8.30-12.00 un 13.30-18.00

Ceturtdienās: 9.00-12.00 un 13.30-18.00

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs