1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Bāriņtiesa
 5. Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)
Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)

Pakalpojuma apraksts

Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:

 • bērna vecāki miruši;
 • vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;
 • vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
 • ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:

 • bērna vecākiem ir atjaunotas aprūpes vai aizgādības tiesības;
 • bērnam ir nodibināta aizbildnība;
 • bērns tiek nodots audžuģimenei;
 • likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.

Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumetnus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu vecāku veselības stāvokļa dēļ).

Pakalpojuma maksa – nav

Kontaktinformācija:

Krimuldas novada Bāriņtiesa,

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag.,

Krimuldas nov., LV-2144,

tālr. +371 67976857,  +371 27737307

e-pasts: barintiesa@krimulda.lv

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās: 8.30-12.00 un 13.30-18.00

Ceturtdienās: 9.00-12.00 un 13.30-18.00

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs