1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Bāriņtiesa
  5. Domstarpību izšķiršana
Domstarpību izšķiršana

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:

  1. Bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
  2. Bērna un vecāku domstarpības.
  3. Lemj par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.

Bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu);
  • Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  • Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma maksa – nav

Kontaktinformācija:

Krimuldas novada Bāriņtiesa,

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag.,

Krimuldas nov., LV-2144,

tālr. +371 67976857,  +371 27737307

e-pasts: barintiesa@krimulda.lv

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās: 8.30-12.00 un 13.30-18.00

Ceturtdienās: 9.00-12.00 un 13.30-18.00

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs