1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
Būvniecība

Būvniecības ieceres iesniegšana no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski www.bis.gov.lv

Ierosinot būvniecību, persona iesniedz būvniecības ieceres iesniegumu un vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos  paredzētos dokumentus atbilstoši būves grupai  un būvniecības veidam.

Būvatļauja tiek izsniegta, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši Krimuldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām.

Atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem (nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.

Būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde  būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Visu informāciju par būvniecības iespējām un Būvvaldes piedāvātajiem pakalpojumiem iespējams atrast Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā “Būvniecība“.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs