1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
  6. Būvatļaujas pagarināšana
Būvatļaujas pagarināšana

Pakalpojuma nosaukums

Būvatļaujas pagarināšana.

Pakalpojuma apraksts

Būvatļauju pagarina uz pasūtītāja pieprasīto laiku.

Atbilstoši LR Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā:

1) būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums – pieci gadi;

2) pārējām būvēm – astoņi gadi.

Lai pagarinātu būvatļauju, ir jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, kā arī jāiesniedz uz pieprasīto pagarinājuma termiņu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Pieprasīšanas un saņemšanas process

Klātiene.

Pakalpojuma maksa

Nav.

Kontaktinformācija un saņemšanas vieta

Krimuldas novada būvvalde

Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

buvvalde@krimulda.lv, 27737304, 67976859

Veidlapas un normatīvie akti

Būvniecības likums

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi

Ministuru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi

Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

 

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs