1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
  6. Būves nodošana ekspluatācijā
Būves nodošana ekspluatācijā

Pakalpojuma nosaukums

Būves nodošana ekspluatācijā.

Pakalpojuma apraksts

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājam jānodrošina būves novietojuma uzmērījumu veikšana  un jānodod būve ekspluatācijā.

Pieprasīšanas un saņemšanas process

Klātiene.

Pakalpojuma maksa

Nav.

Kontaktinformācija un saņemšanas vieta

Krimuldas novada būvvalde

Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

buvvalde@krimulda.lv, 27737304, 67976859

Veidlapas un normatīvie akti

Būvniecības likums

MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

MK 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (veidlapa)

Izpildes termiņš

14 dienas

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs