1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
  6. Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana
Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Ierosinot būvniecību, personai jāiesniedz būvvaldē būvniecības ieceres iesniegums un vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos  paredzētie dokumenti.

Pieprasīšanas un saņemšanas process

Klātiene.

Pakalpojuma maksa

Nav.

Kontaktinformācija un saņemšanas vieta

Krimuldas novada būvvalde

Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

buvvalde@krimulda.lv, 27737304, 67976859

Veidlapas un normatīvie akti

Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, būves grupas (skat. BŪVJU IEDALĪJUMS GRUPĀS) un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesniegumu veidi: (skat. veidlapas)

Būvniecības likums

MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

MK 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”

MK 09.05.2017. noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

Izpildes termiņš

Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde pieņem lēmumu šādos termiņos:

Viena mēneša laikā – par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju;

14 dienu laikā – izdarot atzīmi apliecinājuma kartē;

7 dienu laikā – izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs