1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
  6. Nekustamais īpašums
  7. Adreses piešķiršana, maiņa, izziņa par adresi
Adreses piešķiršana, maiņa, izziņa par adresi

Pakalpojuma nosaukums

Adreses piešķiršana, maiņa, izziņa par adresi.

 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju nekustamā īpašuma īpašniekam sakārtot nekustamā īpašuma adresāciju.

 

Pieprasīšanas un saņemšanas process

Lai saņemtu pakalpojumu, Būvvaldē jāiesniedz iesniegums par īpašumā esošas zemes vienības atdalīšanu un priekšlikumu par nosaukuma (adreses) piešķiršanu.

Iesniegums.

  • klātiene;
  • pasts;
  • e-pasts – ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.

 

Pakalpojuma maksa

Nav.

 

Kontaktinformācija un saņemšanas vieta

Krimuldas novada būvvalde

Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

buvvalde@krimulda.lv, 27737304, 67976859

 

Veidlapas un normatīvie akti

Iesnieguma veidlapa;

2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi“;

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.

 

Izpildes termiņš

Viena mēneša laikā.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs