1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
  6. Nekustamais īpašums
  7. Īpašuma sadalīšana nodalot atsevišķu zemes gabalu
Īpašuma sadalīšana nodalot atsevišķu zemes gabalu

Pakalpojuma nosaukums

Īpašuma sadalīšana nodalot atsevišķu zemes gabalu.

 

Pakalpojuma apraksts

Krimuldas novada Būvvalde pieņem lēmumu par īpašuma sadalīšanu, atdalot atsevišķu zemes vienību jauna īpašuma veidošanai, un piešķir īpašumam nosaukumu vai adresi, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

 

Pieprasīšanas un saņemšanas process

Lai saņemtu pakalpojumu, Būvvaldē jāiesniedz iesniegums par īpašumā esošas zemes vienības atdalīšanu un priekšlikumu par nosaukuma (adreses) piešķiršanu.

  • klātiene;
  • pasts;
  • e-pasts – ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.

 

Pakalpojuma maksa

Nav.

 

Kontaktinformācija un saņemšanas vieta

Krimuldas novada būvvalde

Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

buvvalde@krimulda.lv, 27737304, 67976859

 

Veidlapas un normatīvie akti

Iesniegums

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība

2016.gada 29. jūlija Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 ”Krimuldas novada teritorijas plānojuma no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

Izpildes termiņš

Viena mēneša laikā.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs