1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
  6. Nekustamais īpašums
  7. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas maiņa
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas maiņa

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas maiņa.

 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši Krimuldas novada teritorijas plānojumam.

 

Pieprasīšanas un saņemšanas process

Lai saņemtu pakalpojumu, Būvvaldē jāiesniedz iesniegums par īpašumā esošas zemes vienības atdalīšanu un priekšlikumu par nosaukuma (adreses) piešķiršanu.

  • klātiene;
  • pasts;
  • e-pasts – ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.

 

Pakalpojuma maksa

Nav.

 

Kontaktinformācija un saņemšanas vieta

Krimuldas novada būvvalde

Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

buvvalde@krimulda.lv, 27737304, 67976859

 

Veidlapas un normatīvie akti

Iesniegums

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”

2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 ”Krimuldas novada teritorijas plānojuma no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

Izpildes termiņš

Viena mēneša laikā.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs