1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
  6. Nekustamais īpašums
  7. Pašvaldības zemes noma
Pašvaldības zemes noma

Pakalpojuma nosaukums

Pašvaldības zemes noma.

 

Pakalpojuma apraksts

Lēmumu par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemes vienību vai tā daļas iznomāšanu, pieņem Krimuldas novada dome, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kārtējā Domes sēdē.

 

Pieprasīšanas un saņemšanas process

  • klātiene;
  • pasts;
  • e-pasts – ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.

 

Pakalpojuma maksa

Nav.

 

Kontaktinformācija un saņemšanas vieta

Krimuldas novada būvvalde

Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

buvvalde@krimulda.lv, 27737304, 67976859

 

Veidlapas un normatīvie akti

Iesniegums

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu ”

Krimuldas novada domes 30.06.2015. saistošie noteikumi Nr. 8 “Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu”

 

Izpildes termiņš

Viena mēneša laikā.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs