1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Teritorijas plānojums
  6. Detālplānojumi (arhīvs)
  7. Detālplānojums “Daudes”, Murjāņi, Krimuldas novads
Detālplānojums “Daudes”, Murjāņi, Krimuldas novads

1. 28.09.2012 Nr.13 p. 2
„Par nekustamā  īpašuma  „Daudes”, Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.”

2. 28.02.2013. Nr.5 p.6
„Par detālplānojuma pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai teritorijai, kurā atrodas nekustamais  īpašums „Daudes” Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.”

3. 28.06.2013. Nr.12 p.7
„Par nekustamā īpašuma „Daudes” Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu”.

4. 26.07.2019. prot. Nr 7, 9.p.

“Par detālplānojuma “Daudes”, Krimuldas pagastā atzīšanu par spēku zaudējušu”

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs