1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Teritorijas plānojums
  6. Detālplānojumi (arhīvs)
  7. Detālplānojums “Laumas”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Detālplānojums “Laumas”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
  1.  22.03.2013. Nr.6 p.2 “Par nekustamā īpašuma “Laumas”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.”
  2. 30.06.2014. Nr.7 p.3 “Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai teritorijai, kurā atrodas nekustamais īpašums “Laumas”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.”
  3. 27.02.2015. Nr.2 p.5 “Par nekustamā īpašuma “Laumas”,, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu.”

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs