1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Teritorijas plānojums
  6. Detālplānojumi (arhīvs)
  7. Detālplānojums “Mierkalni”, Turaida, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Detālplānojums “Mierkalni”, Turaida, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
  1. 27.09.2013 Nr.18 p. 5 „Par nekustamā  īpašuma  „Mierkalni”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.”
  2. 28.03.2014. Nr.4 p.4 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai teritorijai, kurā atrodas nekustamais  īpašums „Mierkalni”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.”
  3. 30.06.2014. Nr.7 p.4 „Par nekustamā īpašuma „Mierkalni”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu”.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs