1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Būvvalde
 5. Teritorijas plānojums
 6. Detālplānojumi (arhīvs)
 7. Detālplānojums “Impas”, Ragana, Krimuldas novads
Detālplānojums “Impas”, Ragana, Krimuldas novads
 1. 2009. gada 23. oktobra domes lēmums „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam „Impas”” (prot. Nr. 8, p.33)
 2. 2009. gada 27. novembra domes lēmums „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei” (prot. Nr. 9, p.33)
 3. 2010. gada 2. jūlija domes lēmums „Par detālplānojuma „Impas” izstrādes vadītāja maiņu (prot. Nr. 7, p.10)
 4. 2011. gada 27. maija domes lēmums „Par zemes gabala „Impas” (zemes gab. kad. Nr. 8068 007 0037) Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba uzdevuma papildināšanu un pagarināšanu, detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (prot. Nr. 5, p.4)
 5. 2012. gada 25. maija domes lēmums „Par zemes gabala „Impas” Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, p.5)

 

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs