1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Teritorijas plānojums
  6. Detālplānojumi (arhīvs)
  7. Turaidas vēsturiskā centra detālplānojums
Turaidas vēsturiskā centra detālplānojums

1. Nr.4 p. 9  30.03.2012.
Par nekustamo īpašumu  „Turaidas muzejrezervāts”,  „ Rožkalni ”, „Ošas”, „Valsts autoceļs – P7”, /posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļs – P8 ”,/posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš ” C P7-Rožkalni, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

2. 28.02.2013. Nr.5 p.5
Par detālplānojuma pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai teritorijai, kurā atrodas nekustamie īpašumi ar nosaukumiem  „Turaidas muzejrezervāts”,  „ Rožkalni ”, „Ošas”, „Valsts autoceļs – P7”, /posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļs – P8 ”, /posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš ” I 20, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

3.31.05.2013.  Nr.10 p.1
Par nekustamo īpašumu  „Turaidas muzejrezervāts”,  „ Rožkalni ”, „Ošas”, „Valsts autoceļs – P7”, /posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļs – P8 ”, /posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš ” I 20 ” Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs