1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa ir Siguldas novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Krimuldas novada deleģēto jautājumu risināšanu.

Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:

 • reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus un pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības;
 • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus;
 • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas;
 • aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus;
 • kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
 • saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu.

Reģistrēt laulību, dzimšanas un miršanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas vai fakta notikuma vietas.

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu latvija.lv:

 1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
 2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
 3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs