1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Sociālais dienests
  5. Atbalsta grupa „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”
Atbalsta grupa „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta grupas 5 nodarbību cikls vecākiem „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”. Piedalīšanās atbalsta grupā ir iespēja labāk izprast savu bērnu, uzzināt vairāk par bērnu attīstību un bērnu audzināšanas principiem, tikt galā ar bērnu emocionālām vai uzvedības grūtībām.

 

Atbildīgā iestāde

Krimuldas novada Sociālais dienests.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Krimuldas novada iedzīvotāji.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Mutisks vai rakstisks iedzīvotāja iesniegums, sociālā darbinieka vai bāriņtiesas nosūtījums.
  • Iedzīvotājs sazinās pa tālruni ar psihologu un izsaka vēlmi apmeklēt šīs nodarbības.

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Krimuldas novada domes saistošie 30.01.2015. noteikumi Nr. 2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”.

 

Maksa par pakalpojumu

Nav.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš    

Nodarbību cikls tiek uzsākts, ja ir pieteikušies vismaz 6 dalībnieki.

 

Speciālās veidlapas

Nav.

 

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Antra Logina tālr. 27787748

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs