1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Sociālais dienests
  5. Bērnu emocionālās audzināšanas grupu apmācības vecākiem (BEA) par bērnu emocionālo audzināšanu no 0-7 gadu vecumam
Bērnu emocionālās audzināšanas grupu apmācības vecākiem (BEA) par bērnu emocionālo audzināšanu no 0-7 gadu vecumam

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurām ir problēmas bērnu audzināšanā. Notiek teorētiskas un praktiskas nodarbības grupā 12 nedēļu garumā sociālā darbinieka un psihologa vadībā. Šīs apmācības grupā palīdzēs labāk izprast bērnu, uzzināt vairāk par bērnu attīstību un bērnu audzināšanas pamatprincipiem, risināt bērnu emocionālās vai uzvedības problēmas. Piedalīšanās šajās grupas nodarbībās sniedz daudz vairāk par teorētiskām zināšanām, jo neatsverams ieguvums ir vecāku dalīšanās pieredzē, kā arī psiholoģes atbalsts jauno prasmju apgūšanā un jau esošo pilnveidošanā katram dalībniekam.

 

Atbildīgā iestāde

Krimuldas novada Sociālais dienests.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Krimuldas novada iedzīvotāji.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Mutisks vai rakstisks iedzīvotāja iesniegums, sociālā darbinieka vai bāriņtiesas nosūtījums.
  • Iedzīvotājs sazinās pa tālruni ar psihologu un izsaka vēlmi apmeklēt šīs nodarbības.

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Krimuldas novada domes saistošie 30.01.2015. noteikumi Nr. 2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”.

 

Maksa par pakalpojumu

Nav.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš    

Nodarbību cikls tiek uzsākts, ja ir pieteikušies vismaz 6 dalībnieki.

 

Speciālās veidlapas

Nav.

 

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Antra Logina tālr. 27787748

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs