1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Sociālais dienests
  5. Atbalsta grupa darba meklētājiem
Atbalsta grupa darba meklētājiem

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta grupa darba meklētājiem palīdzēs nospraust savus mērķus, sagatavoties darba intervijai, celt pašapziņu un vienkārši saturīgi pavadīt brīvo laiku. Grupas 10 nodarbības ir sadalītas pusotru stundu ilgās sesijās, kurās iekļauts arī 10 minūšu pārtraukums. Nodarbībām notiek katru nedēļu reizi nedēļā.

 

Atbildīgā iestāde

Krimuldas novada Sociālais dienests.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Krimuldas novada iedzīvotāji.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Mutisks vai rakstisks iedzīvotāja iesniegums, sociālā darbinieka vai bāriņtiesas nosūtījums.
  • Iedzīvotājs sazinās pa tālruni ar psihologu un izsaka vēlmi apmeklēt šīs nodarbības.

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Krimuldas novada domes saistošie 30.01.2015. noteikumi Nr. 2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”.

 

Maksa par pakalpojumu

Nav.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš    

Nodarbību cikls tiek uzsākts, ja ir pieteikušies vismaz 6 dalībnieki.

 

Speciālās veidlapas

Nav.

 

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Antra Logina tālr. 27787748

Sandra Pikšēna tālr. 27787748

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs